Konsultacje metodyczne

Jaki jest cel językowych konsultacji metodycznych?

Językowe konsultacje metodyczne stanowią rodzaj szkolenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z języka w przedszkolu i szkole. Ich celem jest wspieranie nauczycieli w pracy, jak również doradztwo w zakresie doboru odpowiednich metod i materiałów dydaktycznych. Ze względu na fakt, że każda placówka ma swój niepowtarzalny charakter, na który składają się zasoby ludzkie, materialne i finansowe, każda z nich potrzebuje indywidualnego podejścia. Uwzględniając tą różnorodność pragniemy stworzyć najlepsze warunki pracy dla nauczycieli, oraz przyczynić się do komfortowej nauki języków przez dzieci.

 

Czy Państwa kadra potrzebuje językowych konsultacji metodycznych?

Do najczęstszych sytuacji, w których wizyta konsultanta jest niezbędna należą: wprowadzanie zajęć językowych w placówce po raz pierwszy oraz przy każdym kolejnym języku, a także w momencie zatrudnienia lub wymiany nauczyciela prowadzącego zajęcia językowe. Ponadto zalecamy konsultacje z metodykiem w momencie niepewności dyrektora o kompetencjach nauczyciela języka lub na prośbę rodziców. Również sam nauczyciel może wystąpić z inicjatywą współpracy z metodykiem w celu samokształcenia. Okresowa weryfikacja pracy nauczycieli przez jednostkę zewnętrzną jest często stosowana w placówkach pedagogicznych w celu utrzymania jakości pracy na wysokim poziomie.    

 

Kim jest nasz konsultant?

Konsultant metodyczny to niezawodny partner uważnie analizujący potrzeby placówki i jej kadry, dający wsparcie i wskazówki dotyczące pracy nauczyciela. Dla świeżo upieczonych nauczycieli języka pełni on rolę trenera pomagając w doborze odpowiednich metod i materiałów dydaktycznych. Dla pedagoga z wieloletnim stażem nasz konsultant pełni funkcję partnera wspierającego i motywującego do próbowania nowych rozwiązań. Priorytetem naszego konsultanta jest wspieranie przedsiębiorczości i kreatywność zarówno u młodych jak i doświadczonych pedagogów.

 

Zakres działania językowego konsultanta metodycznego.

Konsultacji metodycznych udzielamy w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego w placówkach żłobkowych, przedszkolnych oraz szkołach publicznych i prywatnych. Konsultant przeprowadza rozmowę wstępną w celu rozpoznania potrzeb placówki, przeprowadza hospitację na zajęciach i analizuje zakres pracy. Następnie wraz osobą decyzyjną konsultuje rodzaj i warunki współpracy.

 

W czym pomaga konsultant?

Oto lista najczęstszych działań specjalisty wykonywanych w ramach konsultacji.

  • dobór materiału dydaktycznego do danej grupy wiekowej

  • dobór rodzaju metod i technik nauczania języka na każdym etapie nauki

  • testowanie wybranych metod i materiałów w grupie

  • przeprowadzanie pokazowych zajęć językowych

  • udzielanie wskazówek dotyczących pracy w grupach zróżnicowanych pod względem liczebności uczniów

  • konsultacje z psychologiem dziecięcym

W celu umówienia konsultacji metodycznych prosimy o kotakt telefoniczny: (48) 663-020-934 lub mailowym: newway.cjo@gmail.com lub biuro@niemieckinawesolo.pl