Języki obce dla dzieci

Języki obce dla dzieci

Książka - 96 stron, format A4, pełny kolor, szablony gratis

Książka stanowi zbiór zabaw oraz inspiracji na zajęcia językowe. Książka podzielona została na piętnaście rozdziałów poświęconych tematyce korespondującej z podstawowym zakresem słownictwa jaki wykorzystuje się w procesie nauki języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Każdy rozdział zawiera cztery pomysły na przeprowadzenie interesujących zajęć z danej tematyki wraz z przybliżonym czasem trwania zabawy oraz potrzebnymi do jej realizacji materiałami.  Ponadto Autorka udziela wskazówek, jak w prosty sposób modyfikować daną zabawę. Nie bez znaczenia są również fotografie załączone do każdej propozycji. Mają one przede wszystkim obrazować cel zabawy oraz ułatwić jej realizację. Ostatnią część książki stanowią tematyczne szablony, które zapewnią nauczycielom łatwiejsze przygotowanie wybranych zabaw.

Ze względu na uniwersalny charakter prezentowanych przez Autorkę zabaw, książkę polecamy nauczycielom wszystkich języków nowożytnych, które nauczane są w przedszkolach i szkołach w kraju i za granicą.

Nr ISBN 978-83-937092-2-9   

Pobierz wersję poglądową

 

 

38,99 zł